Wat is het Vlinderfonds?

Het Vlinderfonds is bedoeld om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Het fonds zorgt voor een steuntje in de rug bij het realiseren van concrete projecten. Het werkgebied van het Vlinderfonds is de gemeente Lingewaard.

Voor het ontstaan van het Vlinderfonds moeten we terug naar het jaar 1992. Toen fuseerde de Spaarbank Holding met de Stichting Bondsspaarbank Huissen. Deze laatste stichting kreeg bij die fusie de beschikking over een kapitaal. In de loop der jaren is onder andere door ontwikkelingen in de bankwereld de naam van het fonds een aantal keren gewijzigd. Van VSB Fonds werd het Fortis Fonds. Nog weer later werd het Providentiafonds. Die naam werd door velen ten onrechte gekoppeld aan het verenigingsgebouw Providentia in Gendt. Daarom is in 2017, bij het zilveren jubileum, besloten te kiezen voor Vlinderfonds. De naam verwijst naar de vlinder in het Lingewaardse gemeentewapen.

Door de jaarlijkse opbrengsten uit het in 1992 belegde kapitaal kan het Vlinderfonds tal van initiatieven ondersteunen. Op die manier vloeit een flink deel van het oorspronkelijke stichtingskapitaal terug naar de samenleving.