Passion in Doornenburg

Doornenburg heeft zijn eigen Passion. Deze culturele gebeurtenis wordt breed in het dorp gedragen: niet alleen de muziekvereniging, maar ook koren en andere instellingen uit Doornenburg lieten zich niet onbetuigd. Het intiatief voor deze lokale versie van het paasverhaal is door het Vlinderfonds gesteund met een bijdrage voor de publiciteitskosten. De Doornenburgse Passion trok veel belangstelling, ook van de media.

Veel meer nieuws in DeDoornenburger