Nieuw geld voor oud geld

De Historische Kring Huessen is met zo'n duizend leden bijzonder actief in Huissen. Een van de activiteiten is het beheer van het stadsmuseum Hof van Hessen. Toen de Kring de kans kreeg om een Rijnse Goudgulden uit 1371 aan te schaffen, zorgde het Vlinderfonds met een bijdrage dat de vereniging die oude munt kon kopen. Bovendien maakte het fonds de aanschaf van vijf middeleeuwse fibulae mogelijk.