Aanvraag indienen

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een bijdrage van het Vlinderfonds Lingewaard, dan kunt op deze pagina een verzoek indienen.

Om teleurstellingen te voorkomen is het goed eerst door te lezen aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen.

  1. Projecten die ten tijde van de aanvraag al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd komen niet in aanmerking. Het is dus niet mogelijk achteraf om een bijdrage te vragen.
  2. Het Vlinderfonds richt zich op de gemeente Lingewaard. Verzoeken om steun voor zaken die de gemeentegrenzen overstijgen worden niet gehonoreerd.
  3. Bijdragen ten behoeve van overheden of individuele personen worden niet verstrekt. Ook instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling kunnen geen beroep doen op het Vlinderfonds.
  4. Verder zijn exploitatiekosten, salarissen en kosten van levensonderhoud uitgesloten van steun.
  5. Ook de gebruikelijke kosten die gemaakt moeten worden voor de normale activiteiten van een organisatie komen niet in aanmerking.
  6. De aanvraag om financiële ondersteuning moet vergezeld gaan van de omschrijving en het doel van het project, een motivatie en indien mogelijk documentatie. Ook wordt gevraagd om de planning, het bijbehorende dekkingsplan en de financiële situatie (jaarrekening) van de organisatie  
  7. Bij de aanvraag hoort een uitleg over de aard en het doel van de vereniging of instelling, bijvoorbeeld door overlegging van de statuten of een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  8. In alle gevallen geeft het bestuur van het Vlinderfonds een bindend oordeel over de aanvraag. Tegen dat besluit kan niet in beroep worden gegaan.

Let op: het is van belang dat u er rekening mee houdt dat de totale behandelingsduur van een aanvraag kan oplopen tot drie maanden.

 

Wij willen graag uw aanvraag verifiëren en hebben daarvoor de volgende documenten nodig. U kunt deze met de aanvraag mee versturen in PDF format.

1. Planning en dekkingsplan

2. Jaarrekening

3. Statuten